Historie

En skoleklasse besøker biblioteket . 1921. Foto.
En skoleklasse på besøk på Larvik bibliotek. 1921. Fotograf ukjent.

Biblioteket ble åpnet som kommunalt bibliotek den 7. oktober 1903. Det var også tidligere gjort forsøk på å starte bibliotek i Larvik. Allerede i 1860 åpnet det private “Laurvigs Almuebibliotek” med bidrag fra borgerne i byen. Kommunen bidro også med gratis lokaler i Herregården fra 1864. Boksamlingen ble senere overdratt til “Larvik Almueskolebogsamling”.

Arbeidet med å få i stand Larvik folkebibliotek startet i 1901. Etter to års planlegging ble det åpnet i Storgaten 12. Den første styreformann var grosserer Velo, og adjunkt Peder Blix var bibliotekar.

På åpningsdagen hadde biblioteket ca 600 bøker og 25 lånere var innom. Den første registrerte låner var bankbokholder Bjarne Hansen. Biblioteket hadde åpent fire timer pr uke – onsdager og lørdager fra 18-20, og lånerne måtte være fylt 18 år. I det første året ble det lånt ut 10149 bøker. Kommunen hadde da 10500 innbyggere, og 883 av dem var lånere på biblioteket.

I 1921 flyttet biblioteket til Farrisbygningen hvor det holdt til i 47 år. Ingeborg Faye var biblioteksjef i årene 1919 til 1945, da Sigrid Istre overtok. Hun ledet biblioteket i 33 år.

I 1968 ble voksenavdelingen flyttet til Menighetshuset i Kirkestredet 8, men barneavdelingen var i Herregården. Der var også bibliotekets fjernmagasin.

I 1972 fikk barneavdelingen gode lokaler i tilbygget til Munken.  Da det interkommunale samarbeidet med Brunlanes, Hedrum og Tjølling kom i gang fra 1974. ble virksomheten organisert med hovedbibliotek i Larvik og 7 filialer i distriktet, senere redusert til 5. Ved kommunesammenslåingen i 1988 kom Stavern bibliotek til som den sjette og største av filialene.

Nåværende bibliotekbygg, tegnet av PAM Melby, ble tatt i bruk den 1. desember 1984. Samtidig tok Larvik, som det første folkebibliotek i landet, i bruk biblioteksystemet Bibliofil.

 

bibliotekar pc
Kontoransatt Julie Torp låner ut bøker med pc og lyspenn. 1985? Foto: Larvik bibliotek.

Larvik bibliotek ble som første bibliotek valgt til “Årets bibliotek” i 1988.

I februar 2000 ble filialene i Kjose, Kvelde, Nevlunghavn og Tjodalyng nedlagt.

Sommeren 2007 åpnet filialen i Stavern opp i nye lokaler i William Sverdrups gate 13.

I 2009 starter Larvik bibliotek en egen tjeneste ved Larvik fengsel.

2. september 2013 åpnet “Det åpne biblioteket” i Stavern. Filialen kan nå tilby en åpningstid fra 06.00 til 22.00 alle dager. Biblioteket er selvbetjent utenom bemannet åpningstid.

Våren 2015 fikk hovedbiblioteket i Larvik en ansiktsløftning. Det ble ominnredet og endret slik at det ble mer plass til publikum: sitteplasser, studieplasser. Noen nye møbler kom på plass. Hele samlingen ble merket med radiobrikker og vi fikk en innleveringsautomat.

4. november 2016 åpnet vi egen lesesal i Stavern i Johan Ohlsensgate 8, gamle Garnisonsykehuset. Her tilbyr vi 12 lesesalsplasser og trådløst nettverk. Lesesalen er åpen for alle over 18 år med lånekort på Larvik bibliotek. Eget nøkkelkort for lesesalen.

1.januar 2018 ble Larvik kommune slått sammen med Lardal kommune, og Lardal bibliotek ble en avdeling av Larvik bibliotek.

16. november 2019 ble hovedbiblioteket i Larvik påtent og fikk store skader.

21.februar 2020 åpnet et lite Pop-UP bibliotek på Torget 10.

 

 

Boktips:
Er du interessert i å lese mer om Larvik biblioteks historie kan vi anbefale boka: “En uundværlig indretning” : Larvik bibliotek 100 år : 1903-2003 / [hovedforfatter: Ragnar Lorentzen ; redaksjonskomité: Liv Andresen, Britt-Karin Johansen]. – Larvik : Larvik bibliotek, 2003. – 93 s. : ill. (noen koll.). ISBN 82-996733-0-5 : Nkr 200.00

Boka kan du selvfølgelig låne fra oss.

Translate »