Barneavdelingen får 300 000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB

Det gikk hardt utover barneavdelingen når Larvik bibliotek brant i fjor. Takket være tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB kan Larvik bibliotek raskere bygge opp et godt tilbud til barn og unge!

Det er både GrevLing og Susanne Bolstad, leder for barneavdelingen ved Larvik bibliotek veldig glade for.

“Biblioteket er en trygg og terskelfri møteplass, et gratis tilbud til hele lokalsamfunnet. Etter at biblioteket i Larvik sentrum brant, er et viktig tilbud til alle barn og unge revet bort. Dette tilbudet har vi raskt lyst til å etablere igjen. Midlene fra Sparebankstiftelsen DNB vil gjøre det mulig å raskere få etablert en god barneavdeling med formidling og aktiviteter i pop-up lokalene på Torget 10 og når de midlertidige lokaler kommer på plass.” sier Bolstad.

Midlene vi gå til inventar og utstyr slik at barneavdelingen igjen kan ha formidling av litteratur og kunnskap, arrangerer gratis familiearrangementer og starte opp igjen gratisaktiviteten #Endelig Lørdag.

Translate »