Lær deg norsk på nettet

Det å kunne språket man snakker i landet du bor er viktig. Og for deg som har flyttet til Norge er det viktig å lære seg norsk.

 

Flere ting kan bli enklere når du behersker språket. Det blir lettere å bli kjent med nordmenn, kunne snakke med naboene dine, orientere seg i samfunnet og få seg jobb.

Norskskolen og Larvik læringssenter  gir god opplæring og undervisning i norsk for voksne fremmedspråklige.

På biblioteket har vi (eller kan skaffe) bøker om norsk for fremmedspråklige, lydbøker, norsk grammatikk eller annen litteratur som kan være fine å bruke i norskopplæring.

Det som er kjekt å vite er at det også finnes noen gratis nettressurser som kan være fine å bruke. Her finner du en liste over noen av disse.

Lykke til med norskopplæringen!

Tid for å lære norsk

Learn NoW

Dette er et gratis online-kurs i norsk, på begynnernivå. Gjennom de 12 kapitlene du skal følge får du tekster, ordlister, grammatikk og lydøvelser. Instruksjonsspråkene du velge blant er engelsk, spansk, polsk, arabisk og tigrinja.

Sjekk ut LearnNoW

CALST

CALST dekker 1000 norske ord og uttrykk. Du kan øve på uttale, og du kan også velge blant noen flere dialekter!

Jeg vil teste ut CALST

Loecsen

Her finner du et enkelt og tilgjengelig begynnerkurs i norsk og omlag 20 andre språk. Du får kjennskap til og får øve deg på ord og uttrykk fra hverdagslige situasjoner.

Sjekk ut Loecsen

Vi snakker

For deg som ønsker å trene på uttale av ord som ofte brukes i hverdagen. Man kan velge temaer  som klær, farge, mat, drikke, tid, transport  og reise.

Vi snakker finner du her

Yrkesnorsk

Yrkesnorsk er en nettside for voksne innvandrere med norsk som andrespråk. Dette er en fagressurs utviklet for Voksenopplæringen i Skien kommune. Yrkesnorsk.no kan brukes av alle som ønsker det.

Her finner du yrkesnorsk.no

YouTube ressurser

På YouTube finnes det også noen gode ressurser du kan bruke for å lære deg norsk.  Norsklærer Karense og Norwegian Teacher Karin er to fine ressurser.

Her finner du forklart mange nyttige ting i forbindelse med norsk grammatikk og norske ord og uttrykk. Her er også tips til dere som planlegger å bestå Norskprøven.

Norsk grammatikk

Trenger du hjelp med norsk grammatikk? Det kan være vanskelig å vite hvilken form av verbet du skal bruke eller om du skal bruke bestemt eller ubestemt form på et substantiv. På Grammatikk.com kan du finne en grei og god innføring  til det som har med norsk grammatikk å gjøre. På IGIN og Exploring Norwegian Grammar finner du oppgaver som du kan øve deg på.

Her finner du grammatikk.com

Her finner du IGIN (fra Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO)

Her finner du Exploring Norwegian Grammar   (Cappelen Damm)

Ordbøker

Lexin ordbøker er laget spesielt med tanke på fremmedspråklige elever i grunnskole, videregående skole og voksenopplæringen. Disse ordbøkene inneholder ord og uttrykk du trenger å kunne og som er nyttige når du bor i Norge. I tillegg til norsk finner du også andre språk her, blant annet arabisk, somalisk, polsk.

Her finner du LEXIN

Translate »