Larvik bibliotek har fått mangfoldprisen!

Larvik kommune deler ut Mangfoldprisen, og i år gikk prisen til Larvik bibliotek. Vi er veldig stolte!

Her er begrunnelsen:

Mangfoldprisen

for 2018 tildeles prisen
LARVIK BIBLIOTEK

Larvik kommunes mangfoldpris er ment å stimulere og synliggjøre interne virksomheter som kan vise til gode erfaringer gjennom bevisst mangfold og integrering som verdifulle ressurser og tileggskompetanser. Samtidig spre kunnskap og inspirasjon til andre om tiltak som tilrettelegger for etnisk mangfold i samfunnet og arbeidslivet.

Hovedarbeidsmiljøutvalget tildeler årets pris til Larvik bibliotek.

Larvik bibliotek er aktive i å skape en inkluderende arena for alle. De er opptatt av å utvikle sine tjenester og er stadig søkende etter gode tiltak som skal tilrettelegge for etnisk mangfold og forståelse. Larvik bibliotek arbeider godt og målrettet for å sikre kunnskap ved å ta opp utvalgte temaer som er viktig for Larviksamfunnet. At Larvik er blitt en friby for forfulgte forfattere, er mye Larvik bibliotek sin fortjeneste, de har vært aktive pådrivere for å få det etablert. Deres arbeid stimulerer til gode møteplasser der alle føler seg sett og blir godt ivaretatt, og de er en sterk bidragsyter i viktig informasjonsarbeid.

 

Vi sier tusen takk for Mangfoldprisen 2018.

Hovedarbeidsmiljøutvalget og biblioteksjefen. Foto
Hovedarbeidsmiljøutvalget i Larvik kommune sammen med biblioteksjefen ved utdelingen av Mangfoldprisen 2018. Fra venstre: Rune Høiseth, Lisbeth Digre, Lene Britt Johansen, Kari Moldvær, Bjørge Riksfjord, Marianne Franche, Jan Arvid Kristengård
Translate »