Lardal + Larvik

Lardal og Larvik kommuner har startet det store og viktige oppdraget med å forberede og legge et godt grunnlag for en ny kommune fra 1.1.2018. Dette er et stort og omfattende prosjekt som nødvendigvis tar tid.

Det er opprettet en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelsene til ny kommune, og det er fremforhandlet en felles politisk plattform for etablering av sammenslått kommune Lardal – Larvik. Denne plattformen inneholder føringer og prinsipper for sammenslåingsprosessen.

Det sies blant annet at:

Innbyggerne i Lardal skal i hovedsak få dekket sine behov for kommunale basistjenester nær der de bor. Lokal forankring og tjenesteutøvelse er viktig for fleksible og brukervennlige løsninger og godt samspill med pårørende og frivillig sektor.

Det skal være bemannet bibliotek i Svarstad.

Lardal bibliotek og Larvik bibliotek har startet prosessen med sammenslåingen av de to enhetene. Lardal bibliotek skal fra 01.01.2018 være en avdeling av Larvik bibliotek på lik linje med Stavern avdeling og Hvarnes avdeling. De to katalogene skal slås sammen til én og etter hvert vil hovedbiblioteket kunne gjøre flere av arbeidsoppgavene som tidligere er gjort i Lardal. Det betyr at de ansatte i Lardal kan ha større fokus på aktiv formidling og andre direkte publikumstjenester.

Til sammen blir vi et større Larvik  bibliotek og en større personalgruppe med styrket kompetanse. Vi ser fram til å jobbe med  bibliotekutvikling for hele Larvik kommune.

Mette Gjerdrum. Foto
Biblioteksjef Mette Gjerdrum. Foto: Larvik bibliotek
Translate »