Møt Pasient- og brukerombudet i Vestfold

Pasient- og brukerombudet i Vestfold vil i høst bli å treffe på Larvik bibliotek, første gang er mandag 18.09.17 kl. 11.00-13.00. Til daglig holder kontoret til i Tønsberg. Nå finner de en måte å  bli mer «synlige» på for brukere av helse- og omsorgstjenesten også i denne delen av fylket.

Ombudet kan blant annet gi informasjon om pasient- og brukerrettigheter. De kan gi råd, veiledning og bistand i forbindelse med saker vedrørende offentlig helse og omsorgstjeneste.

Alle kan henvende seg til ombudet: pasienter, brukere, pårørende, ansatte og foreninger.

Les mer om Pasient- og brukerombudet her: https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/vestfold

Logo for pasient- og brukerombudet
Translate »