Poesihovedstad

Poesihovedstad Larvik. Logo.
Illustrasjon: Sandnes Media

I samarbeid med Vestfold fylkeskommune har Larvik kommune bestemt seg for å gjøre Larvik til en nasjonal poesihovedstad. Vi er tidlig i etableringsfasen, og må bygge sten for sten for å nå målet om å bli en poesihovedstad.

Bakgrunnen  for dette spennende prosjektet er at Larvik, og fylket som sådan, har en svært rik litterær arv. Nærmere 60 forfattere har med sin biografi, eller sin produksjon tilknytning til Vestfold. Og Larvik er heldig å ha huset noen av de mest kjente poetene, nemlig Hermann Wildenvey, Gunnar  Reiss – Andersen, Bjørn Åmodt og Sigurd Mathiesen, for å nevne noen.

I tillegg til dette har byen en Poesipark, med til sammen 60 installasjoner som er spredt rundt om i byen.  Tanken er at gjennom nyskapende formidling kan kulturarv skape attraksjonskraft.

Prosjektet er både et kulturprosjekt og et by- og stedsutviklingsprosjekt.

Kan poesien  hjelpe oss med å gjøre byen bedre? Og kan poesien få oss til å forstå og erfare våre omgivelser bedre? Ja – det har vi tro på i Larvik.

Som en del av prosjektet  Poesihovedstad Larvik, arrangerer byen en årlig poesifestival, og det er en glede å invitere til en spennende, frisk og inkluderende Poesifestival.

Les mer på Poesihovedstad.no

Larvik bibliotek er en del av prosjektet Poesihovedstad Larvik.

Translate »