Poesiparken

I Larvik er vi så heldige å ha en poesipark!

Poesiparken er et konsept hvor dikt og litterære sitater skal prege det offentlige rom og gi innbyggerne og besøkende en ny opplevelsesdimensjon. Det skal være en stille røst i bybildet – en tilleggsverdi. Byen skal bruke poesien til refleksjon, til inspirasjon og til å fremme de gode følelsene.

Visjonen Poesiparken jobber etter er Alle som bor i og besøker Larvik skal få større livskraft gjennom det Poesiparken formidler”.

På Larvik bibliotek kan du finne en av installasjonene i Poesiparken, nemlig Hyllediktet av Jan Erik Vold.

Vi anbefaler deg å rusle en tur gjennom Larvik og se på alle de flotte diktene som finnes rundt omkring i byen. Vil du ha en oversikt over hvor installasjonene befinner seg, anbefaler vi poesiparkens egne nettsider.

God poesitur!

http://www.poesiparken.no/

Installasjon i poesiparken. Diktet Veien gjennom Bøkeskogen av Gunnar Reiss Andersen. Foto
Veien gjennom Bøkeskogen av Gunnar Reiss Andersen. Installasjon i Poesiparken i Larvik. Foto: R Haug, Larvik bibliotek
Translate »