Pliktavlevert materiale

Nasjonalbiblioteket, bibliotek, bygning, inngangsparti, dagtid, medie: foto
Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket gjør det nå mulig å få tilgang på pliktavlevert materiale. Dette er materiale som er levert inn for bevaring i tråd med bestemmelsene i pliktavleveringsloven. Tilgangen gjelder kun forsknings- og dokumentasjonsformål. Du må derfor bekrefte at det er slike formål du ber om tilgang for.

 

Hvordan får jeg tilgang?

For å få tilgang på materialet kreves personlig oppmøte på ditt lokale folkebibliotek, hvor din innsendte søknad godkjennes av personalet. Du må logge deg inn på Nasjonalbibliotekets tjenester med MinID eller Feide-ID. Din tilgang til materialet gjelder i åtte timer, eller to timer ved inaktivitet. Tilgangen kan bare benyttes inne i bibliotekets lokaler.

Materialet kan ikke lastes ned eller deles videre. Maks to personer kan ha tilgang på et objekt samtidig, og det er ikke mulig å reservere eller sette seg på venteliste. Om materialet du vil ha er opptatt må du prøve igjen senere.

Under korona-krisen er det utvidet tilgang til dette materialet. Les mer på https://www.nb.no/utvidet-tilgang/

Du kan lese mer Nasjonalbibliotekets behandling av personopplysninger her.

Mer informasjon finner du på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Translate »