Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

nlb logo
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Alle har rett til å lese! NLB gjør trykt tekst tilgjengelig.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) produserer og låner ut lydbøker og bøker i punktskrift. De har bøker for barn, ungdom og voksne. Tilbudet omfatter også studielitteratur for studenter ved universitet, høgskole og fagskole.

Hvem kan bli låner hos NLB?

Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn i NLB.

Årsaker kan for eksempel være:

Svekket syn
Dysleksi og andre lesevansker
ADHD med konsentrasjonsvansker
Problemer med å holde en bok
Kognitive utfordringer og språkvansker på grunn av sykdom eller skade

Les mer om villkår for innmelding på NLBs nettside: http://www.nlb.no/bli-laner/vilkar-for-innmelding-bokmaal

 

Translate »