Vi trenger ny Biblioteksjef!

Vi har ledig 100% stilling som biblioteksjef (2. gangs utlysning), med søknadsfrist 29.09.2017.

Utdrag fra utlysningsteksten:
«Vi søker en utviklingsorientert, endringsvillig og involverende leder som skal utvikle biblioteket i tråd med samfunnets og brukernes behov. I tillegg skal du, sammen med ledergruppa i Kultur, idrett og fritid, ta del i utviklingen av Larvik som Poesihovedstad og kulturby. 

Larvik bibliotek er et Litteraturhusbibliotek. Vårt mål er at biblioteket skal være en lokal møteplass tilgjengelig for alle, en litteratur- og kulturarena og en lærings- og informasjonsarena. Vi er 19 ansatte fordelt på 16,4 årsverk, har et besøkstall på rundt 182 000 og et utlån på rundt 267 000 i året. Vi har et stort antall arrangementer på dag- og kveldstid. 

Våre ansatte har høy servicegrad, meget god og bred kompetanse og liker å jobbe i team. Vi prøver hele tiden å tenke forbedring av eksisterende tjenester og utvikling av nye tjenester for å kunne møte framtidens behov for bibliotek. Vi har et personale med mye godt humør som har det gøy på jobb!»

Se hele utlysningen

Velkommen som søker!

Translate »